Lyrics: Shailesh Giri

Composition: Sujan Chapagain

Original Vocal: Ankit Amaru Shrestha

Composer’s version: Sujan Chapagain

Arrange/Production : Rikesh Gurung Key’s

Mixing/Mastering: Kobid Bazra

Label: Sujan Chapagain

गितको स्थाइ;

लजाएर एक्लै किन, बसेकी मायालु ?

अब छाता छोड एक्लै, नओढ मायालु !

कापिएको हात समाइ, यादहरुको नया घर बनाई 

एकफेर बोलिहेरन….

{ मायालु } 2

पहिलो अन्तरा ;

(अब त बाधिएको केश खोल 

अब त लजाएको नजर एता मोड ) 2 

अनि मनका कुरा बिस्तारै पोख 

लामो यात्रा सङ्गसङ्गै हिड  

कापिएको हात समाइ, यादहरुको नया घर बनाई 

एकफेर बोलिहेरन…. 

{ मायालु } 2 

दोस्रो अन्तरा ;

( यति किन हतासिन्छेउ 

  यति किन आत्तिन्छेउ  ) 2 

अब धेरै नसताउ… जिवनमा खुसि बनि आउ 

कापिएको हात समाइ, यादहरुको नया घर बनाई 

एकफेर बोलिहेरन….

{ मायालु } २ 

{ लजाएर एक्लै किन ? } 2 

बसेकी मायालु…..   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *